A&M Products is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte, directe of enige schade welke dan ook hetzij in een contractuele handeling, door nalatigheid of enige andere wijze, voorkomend of verband houdend met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de prestatie van de producten, informatie en materialen.

Op al onze overeenkomsten en geschillen is Nederlands recht van toepassing.